Marifləndirmə


Muğanbank FinHub daxilində bizneslərə dəstəklə yanaşı sahibkarların mariflənmələrini, netvorkin imkanlarının artmasını və yeni-yeni fürsətlər ilə tanış olub fəaliyyətlərində tətbiq etmələrini və eləcə də qarşılıqlı faydalı bizneslərin inkişafını dəstəkləyir.

Bunun üçün FinHub üzvləri arasında mütəmadi netvorkinqlər, treyninqlər və təqdimatlar təşkil olunur.

Eyni zamanda Muganbank FinHub üzvlərinin endirimli təkliflərini şirkətlər arasında bölüşməklə uğurlu biznes raılaşmalarının baş tutması üçün lazımi dəstəyini verir.

“Muganbank Maliyyə Hub”-ı daxilində mövcud fürsət və imkanlar, kiçik və orta bizneslərin inkişafına tam uyğun bir ekosistem yaradır.