FAQ


“Muğanbank Maliyyə Hub”-ı nədir?

Kiçik və orta sahibkarlıq iqtisadiyyatın mühərriki olmaqla yanaşı iqtisadi böhranlar zamanı ən çox zədələnən və daima dəstəyə ehtiyacı olan sahələrdəndir. Kiçik və orta bizneslərin hər-hansı bir ekosistem altında birləşməsi, qarşılıqlı güzəştli fəaliyyət göstərmələri və eləcə də maliyyə dəstəyi almaları onları baş verə biləcək böhranlar zamanı daha da dayanıqlı edir. Bu baxımdan Muğanbank “Muğanbank-Maliyyə HUB”-ını yaratmaqla kiçik və orta sahibkarlar üçün real fayda gətirəcək bir mühitin formalaşmasını hədəfləyir.

Kimlər qoşula bilər və maliyyə dəstəyi kimlərə göstərilir?

Fəaliyyət növündən asılı olmayaraq, istənilən biznes sahibi və eləcə də Start-Up-lar “Muğanbank-Maliyyə HUB”-ına qoşula bilər. Maliyyə dəstəyi isə yalnız öz mühasibat işini FinHub daxiliondə olan Konsultinq şirkətlərindən birinə həvalə (outsors) etmiş şirkətlərə verilir.

Maliyyə dəstəyi necə göstərilir?

“Muganbank - Maliyyə HUB”ına qoşulursunuz
Şirkətinizin maliyyə-muhasibat işlərini Hub üzvlərindən olan peşəkar konsaltinq şirkətlərindən birinə həvalə edirsiniz
Konsaltinq şirkət tərəfindən aylıq maliyyə - muhasibat xəcləriniz müəyyən olunur
Bank, sizin Şirkət və Konsaltinq Şirkəti arasında üçtərəfli əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanır
FinHub-a qoşulduğunuz üçün aşağıdakı qaydada 1-3 ay arası ödənişsiz maliyyə-mühasibat xidmətlərindən yararlanırsız
Fiziki şəxs sahibkarlar - 3 ay
Hüquqi şəxslər (mənfəət və ya sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri) - 2 ay
Hüquqi şəxslər (ƏDV ödəyiciləri) - 1 ay
Ödənişsiz müddət bitdikdən sonra isə
Dövriyyədən asılı olmayaraq, müəyyən olunan maliyyə-muhasibat xərclərinin 30%-i həcmində “Muğanbank” ASC tərəfindən dəstək alırsınız (aylıq əsasda.)
Əlavə olaraq hər ayın sonu ay ərzində bank əməliyyatlarına görə Muğanbanka ödədiyiniz komissiya xərclərinin 30%-i həcmində dəstək əldə edirsiniz
Qeyd: Muğanbank tərəfindən göstərilən dəstək maliyyə-muhasibat xərclərinin ödənilməsi üçün birbaşa partnyor konsaltinq şirkətinə yönəldilir. Dəstəyin həcminin aşağı və yuxarı hədləri müvafiq olaraq 10 azn və 3000 manat (şirkətin maliyyə-muhasibat xərclərinin 100%-indən çox olmamaq şərtilə) müəyyən olunur.
Qeyd: Endirimlər müştərinin müraciət etdiyi tarixdən həmin rübün sonuna kimi olan dövrə şamil olunur.

Hub üzvləri hansı üstünlüklərdən faydalanacaqlar?

“Muğanbank-Maliyyə HUB”-ına qoşulduqda qazanırsız Əldə edəcəkləriniz
Muganbank - Maliyyə Hub”-ı üzvləri arasında güzəştli və qarşılıqlı faydalı biznes imkanları
Davamlı netvorkinq imkanlarından faydalanmaq fürsəti (şəraitdən asılı olaraq online/offline)
Mütəmadi marifləndirmə, Hub üzvləri arasında uyğun bizneslər arasında dəyirmi masaların təşkili
Hüquqi və fiziki şəxslərə vergitutma və mühasibat üzrə ödənişsiz konsultasiyalar
Hüquqi və fiziki şəxslərin ödənişsiz online qeydiyyatdan keçirilməsi
Pulsuz bank hesabının açılması
Xüsusi endirimli Sahibkar kartlarının əldə edilməsi
Hüquqi və fiziki şəxslərə ilkin dəstək müddəti ərzində (bir aydan üç aya kimi aşağıdakı qaydada) ödənişsiz maliyyə-mühasibat xidmətlərinin göstərilməsi təmin olunacaq
Fiziki şəxs sahibkarlar - 3 ay
Hüquqi şəxslər (mənfəət və ya sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri) - 2 ay
Hüquqi şəxslər (ƏDV ödəyiciləri) - 1 ay
Hüquqi şəxslər (ƏDV ödəyiciləri) - 1 ay İlkin dəstək müddətindən sonra “Muğanbank” ASC tərəfindən maliyyə - muhasibat xərclərinin 30%-dən 100%-nə kimi (3000 manatdan çox olmamaq şərtilə) təmin olunması 30%-dən 100%-dək (3000 manatdan çox olmamaq şərtilə)

Necə qoşulmaq olar?

“Muganbank Maliyyə-Hub”-ına aşağıda qeyd olunan üsullardan istənilən biri ilə qoşulmaq olar
“Muğanbank” ASC-nin istənilən filialına yaxınlaşmaqla
hub.muganbank.az səhifəsi üzərindən Online müraciət etməklə
hub.muganbank.az səhifəsində “Mənə zəng et” bölməsindən istifadə etməklə